sevana.pl

lifestyle, biznes, motoryzacja

forma prawna działalności
Biznes

Jaką formę prawną działalności wybrać?

Wiele osób boryka się z zamiarem otwarcia działalności gospodarczej. Większość z nich nie wie, jaką formę działalności wybrać. A jakie w ogóle są formy prawne działalności?

Forma prawna działalności

Każde przedsiębiorstwo jest określoną formą prawną. Aby wybrać najlepszą formę, należy dokładnie to przemyśleć. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Wybierając formę prawną działalności ustalamy od razu koszty założenia i prowadzenia jej, jak należy ją zarejestrować oraz jakie podatki i jaka forma księgowości będzie prowadzona. Firmę można zarejestrować jako jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę prawa handlowego, jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub jako spółkę cywilną.

Kto może założyć działalność gospodarczą?

Każda osoba fizyczna ma zdolność prawną. Może zaciągnąć zobowiązanie, może być pozwana. Zdolność prawną ograniczoną nabywa się w wieku 13 lat, a pełną zdolność do czynności prawnych w wieku 18 lat. Aby zostać właścicielem firmy należy mieć ukończone 18 lat. Jednak nie ma żadnych przeszkód, aby osoby niepełnoletnie założyły lub uczestniczyły w spółce jawnej, osobowej lub kapitałowej. Takie osoby nie mogą jednak być wspólnikiem jawnym, komplementariuszem bądź partnerem. Osoba niepełnoletnia nie może także prowadzić działalności w formie spółki cywilnej.

Działalność gospodarcza poza granicami Polski

Działalność można prowadzić także na terenie krajów Unii Europejskiej według prawa danego państwa. Działalności te mogą przybierać różne formy prawne. Można prowadzić firmę w jednym z krajów UE i jednocześnie mieć oddział w Polsce i w innych krajach członkowskich. W całej Unii Europejskiej istnieją regulacje prawne stanowiące o swobodzie gospodarczej, jeśli umowy pomiędzy poszczególnymi krajami nie stanowią inaczej.

Jak dokonać właściwego wyboru formy prawnej działalności?

Forma prawna działalności może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Może to być z jednej strony spore ułatwienie, a z drugiej udręka. Jeśli ma to być niewielka działalność i pierwsze kroki w świecie biznesu, to warto wybrać jednoosobową działalność gospodarczą, która jest najprostszą formą, a rejestracja jest darmowa. W przypadku chęci działania z partnerem warto zastanowić się nad spółką cywilną, w której można wybrać różne formy opodatkowania, a prowadzenie firmy nie jest skomplikowane. Jeśli firma się rozrasta i chcemy wejść w spółkę z innymi podmiotami lub osobami, to wówczas warto rozważyć inne formy, które w danym momencie mogą być najkorzystniejsze.