sevana.pl

lifestyle, biznes, motoryzacja

umowa sprzedaży samochodu
Motoryzacja

Umowa sprzedaży samochodu w Polsce

Dzisiejszy świat to przede wszystkim innowacyjne wynalazki. Jeszcze kilka dekad temu samochody poruszały się z prędkością nieporównywalną do dzisiejszego stanu rzeczy. Świat zmienia się w każdej minucie. Również przepisy prawa ulegają zmianie dlatego warto je sobie przybliżyć też w kwestii umowy sprzedaży samochodu.

Umowa kupna – sprzedaży

Umowa sprzedaży auta jest jedyną, która obowiązuje w Polsce jako forma prawna przeniesienia własności samochodu z osoby prywatnej na inną osobę. Forma ta jest bardzo powszechna i nie przywiązuje się na ogół wagi do szczegółów. Jak mówi stare porzekadło, „diabeł tkwi w szczegółach”. Dlatego warto przeanalizować kwestię sprzedaży auta od samego początku do końca. Warto sprawdzić to o czym musi się pamiętać oraz jakie formalności czekają na nas przy okazji kupna auta.
Przepisy prawa nie regulują stricte kwestii, jaką formą powinna być zawarta umowa kupna – sprzedaży. W teorii może być to również forma ustna. Jednak nie zaleca się korzystać z tego sposobu zawierania umów. Forma pisemna ułatwia chociażby ewentualne dochodzenie roszczeń od sprzedawcy. Pozwoli również zarejestrować samochód.
Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego rozumiemy umowę sprzedaży jako fakt, w którym sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać. Kupujący natomiast zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić określoną cenę. Jest to umowa, która obowiązuje dwustronnie. Warto też wiedzieć, że określenie umowa kupna – sprzedaży należy do określeń potocznych bowiem w Kodeksie cywilnym mowa jest stricte o umowie sprzedaży.

Umowa sprzedaży samochodu – jak ją napisać?

Nie ma jednego określonego formularza, na którym należy wyłącznie napisać umowę sprzedaży samochodu. Można ją sporządzić nawet na najzwyklejszej kartce papieru. Ważne aby była napisana ze starannością i każda zawarta w niej informacja była czytelna oraz zrozumiała dla stron. Umowa ta powinna zawierać możliwie jak najwięcej informacji związanych z transakcją. Ma to wielkie znaczenie, w szczególności jeśli w przyszłości miałoby dojść do sporu między kupującym, a sprzedającym. Obie strony powinny być świadome warunków i wszystkie ustalenia powinny zostać zawarte w umowie pisemnej.
W umowie należy pamiętać aby zawrzeć takie informacje jak:
– data podpisania umowy oraz miejsce,
– dokładne informację o stronach umowy czyli: w przypadku osób fizycznych są to imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery i serie dokumentu tożsamości. W przypadku osób prawnych to: firma, siedziba, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON,
– precyzyjne określenie przedmiotu umowy,
– informacje na temat warunków umowy.