sevana.pl

lifestyle, biznes, motoryzacja

rozmowa kwalifikacyjna pytania
Biznes

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozpoczęcie nowej pracy jest zawsze przeżyciem. Ale jeszcze większym przeżyciem i stresem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie pytania mogą paść na rozmowie o pracę?

Rozmowa kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować?

Każdy, kto szuka nowej pracy, musi przygotować CV i napisać list motywacyjny. W tych dwóch elementach zawarte są podstawowe wiadomości o kandydacie na dane stanowisko pracy, ale także zalety, predyspozycje i dobre strony. Pisząc list motywacyjny warto się do niego przyłożyć. Gdyż informacje zawarte w nim, mogą bardzo pomóc podczas rozmowy o pracę.

Rozmowa kwalifikacyjna bardzo często u wielu osób wywołuje stres. Nic w tym dziwnego, skoro osoba ubiega się niejednokrotnie o pracę swoich marzeń i chce wypaść jak najlepiej. Aby rozmowa przebiegła pomyślnie, należy się do niej starannie przygotować. Najważniejszy podczas rozmowy jest spokój. Jeśli rozmowa będzie przebiegała płynnie i bez „zacięć” to osoba rekrutująca będzie widzieć, że kandydat jest przygotowany do rozmowy i do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Rozmowa kwalifikacyjna pytania, jakie najczęściej padają

Do rozmowy kwalifikacyjnej należy się dobrze przygotować. Rozmowa w większości zakładów pracy ma podobny przebieg. Podczas rozmowy obecna jest osoba rekrutująca, a czasami może także być obecny szef lub inna osoba wspomagająca rekrutera. Rozmowa o pracę trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut. Na początku zazwyczaj rekrutujący podchodzi do kandydata i wita się. Ważne jest, aby nawiązać od razu kontakt wzrokowy i pewnie uścisnąć dłoń. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego ten moment może być przełomowy podczas całego spotkania. Pierwsza część rozmowy przebiega luźno. Osoba rekrutująca prowadzi small talk, aby wprowadzić kandydata w pozytywny nastrój, dzięki czemu atmosfera jest miła i sympatyczna. Jest to także czas, w którym kandydat na stanowisko pracy może się rozluźnić i odstresować.

Druga część zawiera już konkretne pytania. W wielu przypadkach te pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych się powtarzają. Przede wszystkim pada pytanie dotyczące kwalifikacji i zainteresowań potencjalnego przyszłego pracownika. Należy się przygotować także na pytanie dotyczące firmy, w której chcemy pracować. Dlatego warto przed rozmową przeczytać kilka istotnych informacji na temat przyszłego pracodawcy. Podczas rozmowy bardzo często pada pytanie o to, gdzie kandydat widzi siebie za 5 lat i dlaczego to właśnie on powinien otrzymać tę pracę. Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczą także powodów, dla których kandydat chce zmienić pracę i co motywuje go do działania. Czy woli pracować sam, czy lepiej współpracuje mu się w grupie. Oczywiście należy przygotować sobie odpowiedź na pytania o mocne i słabe strony oraz o to, jaki dotąd osiągnęło się największy sukces w życiu. Należy przygotować się także na pytanie dotyczące zarobków. Odpowiedź powinna być konkretna, gdyż pracodawca oczekuje konkretów, gdyż wie ile jest skłonny zapłacić i chce wiedzieć, czy kandydat nie oczekuje zbyt wysokiego wynagrodzenia.