sevana.pl

lifestyle, biznes, motoryzacja

Umowa notarialna
Biznes

Jaką umowę zawrzeć u notariusza?

Przepisy polskiego prawa wymagają, aby w określonych przypadkach zawierane między stronami umowy miały charakter notarialny. Czym charakteryzują się umowy notarialne i jakie rodzaje umów wymagają wizyty u notariusza?

Umowa notarialna – czyli jaka?

Termin umowy notarialnej jest powiązany ze specjalnym rodzajem umowy, która jest sygnowana w obecności notariusza – w jego biurze, na przykład w knuplerz.pl, albo też w innym miejscu, gdy nie jest to możliwe.

Zgodnie z przepisami umowa notarialna jest specjalnym typem umowy, która niesie za sobą skutki prawne. Oznacza to, że po jej podpisaniu można przeprowadzić różne czynności prawne, które w przeciwnym przypadku nie byłyby możliwe do wykonania.

Wobec tego jeśli umowa, która powinna być zawarta jako notarialna, nie zostanie podpisana w taki właśnie sposób, nie będzie ona powodowała skutków prawnych, dlatego z prawnego punktu widzenia będzie ona po prostu nieważna.

Jakie rodzaje umów należy podpisać u notariusza?

W kancelarii notarialnej należy sygnować różne typy umów. Wśród nich zaliczane są przede wszystkim:

Umowy sprzedaży nieruchomości

Jeżeli zamierza się przeprowadzić transakcje działek, lokali, na przykład domów, mieszkań, a także spółdzielczych własnościowych praw do lokali, w takim przypadku umowy kupna i sprzedaży należy podpisywać właśnie u notariusza. Tylko wtedy zgodnie z przepisami może dojść do przeniesienia własności z dotychczasowego na nowego właściciela nieruchomości.

Umowy notarialne dotyczące transakcji nieruchomości muszą być zawierane zarówno wtedy, gdy transakcja miejsce między firmą a osobą fizyczną, jak i pomiędzy dwoma osobami fizycznymi lub dwoma firmami.

Umowy darowizny nieruchomości

Takie umowy, które również dotyczą działek, lokali różnego rodzaju czy spółdzielczych własnościowych praw, również trzeba sygnować u notariusza. Darowizna nieruchomości nie może być więc podpisana jako zwykła umowa w domu, ponieważ wtedy nie będzie ona skuteczna. Notariusz doradzi również, jakie obowiązki dotyczą sygnatariuszy takiej umowy.

Umowy ustanowienia osobnej, odrębnej własności lokali

Kolejnym typem umowy wymagającej formy notarialnej jest umowa dotyczące ustanowienia odrębnej własności dla danych lokali. W tym przypadku dochodzi do ich podziału, na przykład wtedy, gdy jeden lokal posiada dwóch lub większa liczba spadkobierców.

Umowy zamiany nieruchomości

Skorzystanie z umowy notarialnej będzie też niezbędne w sytuacji, gdy trzeba będzie podpisać umowę dotyczącą zamiany nieruchomości, na przykład wtedy, gdy jedna osoba chce zamienić się mieszkaniem z inną.

Umowy o dożywocie

Tego typu umowy stosowane są najczęściej w rodzinach, chociaż nie tylko. Polegają one na przekazaniu prawa do nieruchomości w zamian za opiekę dożywotnią. Żeby umowa o dożywocie była skuteczna, wskazuje notariusz z kancelarii knuplerz.pl, konieczne będzie sygnowanie jej właśnie w kancelarii notarialnej.

Umowy działu spadku

U notariusza przeprowadza się również procedury dotyczące umowy działu spadku, na przykład jak umowy zniesienia współwłasności nieruchomości, gdy ma ona kilku współwłaścicieli.

Umowy majątkowe małżeńskie

Kolejnym przykładem konieczności zawarcia umowy notarialnej są różnego rodzaju umowy małżeńskie dotyczące majątku. Wizyta u notariusza dotyczy w szczególności umów rozdzielności majątkowej, które potocznie określane są jako umowy intercyzy.

Umowy podziału majątku małżonków

Gdy małżonkowie mają wspólny majątek i chcą go podzielić, na przykład mają razem nieruchomość, muszą również udać się w tym celu do notariusza.

Umowy i protokoły spółek

Dodatkowo umowy notarialne mają też zastosowanie w przypadku różnego rodzaju umów dotyczących spółek, na przykład związanych z ich założeniem czy protokołowaniem ich działalności.